Skip to main content
Novosti

GALERIJA DOGAĐANJA – poziv za izlaganje u 2024. godini
Rok prijave: 24. lipnja 2022.

By 07.06.2023.8 lipnja, 2023No Comments

Galerija Događanja raspisuje poziv za izlaganje u 2024. usmjeren ka samostalnim i kolektivnim prijedlozima i koncepcijama. Smještena unutar specifičnog konteksta centra za kulturu Galerija Događanja od samih početaka potencira relacijsko i participacijsko djelovanje unutar i izvan svojih prostornih okvira, potencijal umjetnosti za imaginiranje drugačijih okoliša/svjetova, komunikaciju društvenih tema, aktiviranje urbanih višeslojnosti. Poziv je otvoren za samostalne izložbe, eksperimentalne, problemske, izvedbene i diskurzivne forme.

Prijedlog treba sadržavati:

  1. Kratki opis, do 500 riječi
  2. Životopis autora/ice ili kolektiva autora s kontakt podacima
  3. Popratne vizualne materijale u formi skica, fotografija, kao i okvirne tehničke specifikacije za realizaciju prijedloga

Sugerira se objediniti prijavu u jedan PDF format, a prijavi je moguće priložiti i umjetnički/kustoski portfolio zadnjih tri do pet godina kao dodatnu informaciju. Ako se isti program predlaže u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive. Nepotpune prijave /A+B+C/ neće se razmatrati.

Prijave se mogu poslati e-mailom na adresu: galerija@knap.hr

Za sve dodatne informacije obratiti se na mail: galerija@knap.hr, a više o Galeriji potražiti na: https://www.knap.hr/centar/izlozbe/.

Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Događanja u sastavu: Elena Apostolovski, Branka Hlevnjak, Paulina Jazvić, Denis Krašković, Ivana Meštrov.

Rezultati će biti objavljeni na webstranici Centra KNAP i društvenim mrežama Galerije Događanja do 15. srpnja 2023.

Odabrane umjetnike Galerija Događanja predlaže za sufinanciranje Uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba i Ministarstvu kulture i medija RH.

Fotografija: Petra Slobodnjak, DISPLACEMENT Planinska 7,  Galerija Događanja, 7.-24.10.2022.

How to Love Many in Many Ways, Galerija Događanja, svibanj 2023. Foto. Ivor Lapić

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama