Centar kulture na Peščenici osnovan je 1955. godine. Od tada djeluje u kreiranju kulturnih i obrazovnih programa za djecu, mlade, odrasle i treću životnu dob, na području Peščenica – Žitnjak i šire.

Centar Knap je nositelj kulturnog i društvenog života gradske četvrti Peščenica Žitnjak.
Centar je mjesto gdje kultura i umjetnost postaju dio svakodnevice svakog građana a kulturu čini dostupnu svima.