Skip to main content

O Nama

2015. Kulturni centar Peščenica mijenja ime u Centar kulture na Peščenici – Knap

Centar kulture na Peščenici osnovan je 1955. godine. Od tada djeluje u kreiranju kulturnih i obrazovnih programa za djecu, mlade, odrasle i treću životnu dob, na području Peščenica – Žitnjak i šire.

Misija Centra Knap je podići razinu svijesti o kulturi te educirati stanovnike gradske četvrti Peščenica – Žitnjak o važnosti i vrijednostima koje ona donosi, te pružiti kvalitetne sadržaje kojima građani mogu ispuniti slobodno vrijeme.

Dosadašnji uspjesi su neupitni te je cilj Centra širiti mrežu aktivnosti a samim tim i mrežu partnerstva, kako bi bio još uspješniji u ostvarivanju ciljeva. Centar uspješno surađuje s lokalnom samoupravom, udrugama, knjižnicom, školama, pa i pojedinim lokalnim tvrtkama. Centar Knap ima široko polje djelovanja te se njegov rad bazira na organiziranju većih i manjih akcija i manifestacija kao što su: Dani kulture na Pešči, urbana akcija Volim Peščenicu, Dani suvremenog muziciranja, Pešča chillout, Pešča Campus, otvaranje Hall of Famea…

Kazalište Knap, Galerija Događanja te koncertna događanja svojim djelovanjem pokrivaju ne samo područje Peščenica – Žitnjak već su njihovi programi usmjereni publici cijelog grada i šire.

Velik dio programa odvija se kroz organizaciju kreativnih radionica, od plesnih, likovnih, dramskih, glazbenih do radionica urbane kulture.

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama