Skip to main content

Dokumenti

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Službenik za informiranje: centar@knap.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva za pristup informacijama ne plaća se pristojba, ali Centar kulture na Peščenici zadržava pravo zatražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija, sukladno čl. 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. NN.

Financijski planovi

Upravno vijeće

+28. sjednica Upravnog vijeća Centra Knap
28. sjednica održati će se u ponedjeljak, 6. svibnja s početkom u 12 satu u prostorima Centra Knap , Ivanićgradska 41a.
Sjednica se saziva po hitnom postupku.

28. sjednica održati će se u ponedjeljak, 6. svibnja s početkom u 12 satu u prostorima Centra Knap , Ivanićgradska 41a.
Sjednica se saziva po hitnom postupku.

Pozvani članovi Upravnog vijeća:

Petra Matić, predsjednica
Bogdanka Srdić Vulpe, zamjenica
Ivana Barišić, članica

Ostali pozvani: Anja Planinčić, ravnateljica

Prijedlog dnevnog reda 28. sjednice:

  1. Donošenje Prijedloga izmjene Statuta ustanove
+27. sjednica Upravnog vijeća Centra kulture na Peščenici
27. sjednica održati će se u četvrtak, 28. ožujka s početkom u 13 satu u prostorima Centra Knap , Ivanićgradska 41a.

Pozvani članovi Upravnog vijeća:

Petra Matić, predsjednica
Bogdanka Srdić Vulpe, zamjenica
Ivana Barišić, članica

Ostali pozvani:
Anja Planinčić, ravnateljica

Prijedlog dnevnog reda 27. sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice
  2. Donošenje Pravilnika o radu
  3. Usvajanje Izvršenja financijskog plana za 2023.
  4. Donošenje Odluke o nabavi usluge u svrhu reparacije klavira
  5. Razno
+26. sjednica Upravnog vijeća Centra kulture na Peščenici
Održat će se u petak, 23. veljače 2024. u 11.00 sati u Centru Knap, Ivanićgradska 41a.

Pozvani članovi Upravnog vijeća:
Petra Matić, predsjednica
Bogdanka Srdić Vulpe, zamjenica
Ivana Barišić, članica

Ostali pozvani:
Anja Planinčić, ravnateljica

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

  1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice UV-a
  2. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
+Poziv na 25. sjednicu upravnog vijeća centra KNAP
25. sjednica Upravnog vijeća Centra kulture na Peščenici

održat će se u ponedjeljak, 29. siječnja 2024. u 11.00 sati u Centru Knap, Ivanićgradska 41a.

Pozvani članovi Upravnog vijeća:
Petra Matić, predsjednica
Bogdanka Srdić Vulpe, zamjenica
Ivana Barišić, članica

Ostali pozvani:
Anja Planinčić, ravnateljica

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice UV-a
2. Usvajanje izvještaja o radu za 2023.
3. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2023.
4. Plan nabave za 2024. / razmatranje
5. Donošenje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama