Skip to main content

Autorica: Davor Schunk
Naziv izložbe: BEZ BRKOVA
Trajanje izložbe: 5. – 21. svibnja 2022.

BEZ BRKOVA

Izložba i strip Bez brkova novi je rad umjetnika, ilustratora, strip crtača Davora Schunka koji karakterizira oštar, brz ritam, narativne nelogičnosti, ispadanja iz fabule, apsurd i poigravanje sa društvenim klišejima. Oštri kontrasti, brza izmjena kadrova i situacija karakteristični za likovni aspekt djela preslikava i na sam tekst, kojega je napisao autor. Schunk se poigrava glavnim protagonistom koji jedan klišej zamjenjuje drugim  kao stanovnik provincije kojemu se dnevni ritam svodi na posao kuću i birtiju, i birtiju, i birtiju i kojega upoznajemo kao čovjeka bez dlaka na tijelu, povratnika s bauštele, kojemu partnerica rađa brkato dijete. Ovaj događaj inicira niz apsurdnih situacija,  od izrugivanja protagonistu do njegove slučajne inauguracije u vođu, i to direktno sa filmskog seta! Izrugujući se arbitrarnosti sustava moći, sustavima u kojima nam se uvijek čini da najnesposobniji i najpokvareniji vladaju, autor prikazuje mehanizam kanaliziranja društvene nemoći i kompleksa u moć i nasilje. Potencirajući paralele s fašizmom i Hitlerom (naš statist sa seta dobiva brkove zbog kojih biva percipiran kao Vođa)  strip se poigrava totalitarnim sistemima koji inzistiranju na hvatanju „penzića, samostalnih umjetnika, dimnjačara i analitičara, znanstvenika, pjesnika, dizajnera, medicinskih radnike,“ pa čak i crkvenjaka. Drugim riječima, sustav se postepeno rješava i  „korisnih“ “nekorisnih“ skupina da bi se urušio sam u sebe, dok protagonist nestaje bez moći/brkova, baš kao što ih je stekao – spletom neobičnih okolnosti, no za pretpostaviti je da sustav perzistira, neovisno o njegovim zamjenjivim glavnim glumcima.  Dinamična izmjena stvarnosti i sna, povezanih ali distorziranih fabula, kroz koje protagonist putuje pričom,detektiranje točaka društvenih ali i identitetskih apsurda te njihovo potenciranje i izvrgavanje ruglu čine osnovu stripa. Likovi su karikaturalni, njihove su društvene uloge banalizirane do iščašenja, od erotiziranih motiva do motiva moći provlači se autorov smisao za grotesku, čak i svojevrsnu grubost u izrazu koja točno reflektira bazen tema koje autor dotiče.

Josipa Bubaš

ŽIVOTOPIS

Davor Schunk je rođen 30. travnja 1970. godine u Virovitici gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje. Nakon Studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu radi kao senior dizajner i mentor ilustratorima u izdavačkoj kući Školska knjiga. Godine 2003. osniva studio vizualnih komunikacija Definicija. 2013. godine postaje član HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika). Stripove je počeo crtati u ranom djetinjstvu, crta ih i sada. Uz organizaciju zahtjevnog festivala stripa Fra Ma Fu 2009. godine u Virovitici inicijator je i urednik strip fanzina Striptokok. Objavljivao je stripove, ilustracije i pjesme u dječjim časopisima (Smib, Prvi izbor, Radost, Junior film). Sudjelovao je na više samostalnih i žiriranih izložbi u Hrvatskoj i Europi. Oblikovao je i ilustrirao više početnica i udžbenika za osnovne i srednje škole. 2012. godine na 23. Slavonskom biennalu grafike Osijek dvije njegove table stripa su izložene kao ravnopravna grafička forma. Isto tako dugi niz godina uspješno vodi strip radionice za djecu i odrasle (kulturni klub O’grada, Monte librić u Puli Šibenski festival djeteta, festival Sedam dana stvaranja, Gradske knjižnice i čitaonice,…). Autor je knjiga za odrasle Tragovi, Sitna proza 1 i 2, Svijet oko puta, strip albuma Striptokok i strip albuma Bez brkova te slikovnica za djecu Sretan svijet/Životinjski bonton, Fućka mi se, Joj kipari, serijal Mika i serijal Miro i Mara kao pisac, ilustrator i dizajner.

Od nagrada valja istaknuti nagradu Kiklop 2014. godine za knjigu Palac sim i palac Tam (ilustracije i dizajn) i nagradu Ovca u kutiji za najljepšu slikovnicu 2018. godine za autorsku slikovnicu Fućka mi se.

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama