Skip to main content

Kazalište KNAP

Kazalište KNAP osnovano je 2005. godine u okviru Centra KNAP. Kazalište je usmjereno ka suvremenom scenskom izrazu i njeguje teme koje su relevantne za prostor i vrijeme u kojem živimo. Naše predstave nabijene su humorom, ali istovremeno pune emotivnog i intelektualnog naboja.

Predstave Kazališta KNAP su komornog karaktera, ali pomiču granice kazališta, napose glumačke i redateljske umješnosti. Zahtjevni kriteriji koje postavljamo pred sebe i vrhunske umjetnike s kojima surađujemo omogućili su našim predstavama sudjelovanje na najuglednijim festivalima u Hrvatskoj na kojima smo dosad osvojili ukupno 40-ak nagrada.