Skip to main content
Novosti

Javni poziv umjetničkim organizacijama i umjetnicima za prijavu predstava na platformu KNAP+

By 01. 12. 2023.No Comments

Centar kulture na Peščenici i Kazalište KNAP raspisuju javni poziv za nezavisne umjetnike i organizacije da prijave svoje predstave / izvedbene projekte na program platforme KNAP+. Javni poziv je otvoren do 17. prosinca 2023. godine, a rezultati će biti objavljeni do 15. siječnja 2024.

KNAP+ je platforma koja umjetnicima i organizacijama bez ‘doma’ pruža mjesto gdje će moći svoje stvaralaštvo pripremiti i predstaviti publici uz profesionalne uvijete i podršku.

Cilj ovog javnog poziva jest omogućiti umjetnicima i organizacijama s nezavisne scene da se prijave sa svojim projektima, a Centar KNAP će sukladno svojim mogućnostima i programskim usmjerenjima odabrati one koji će dobiti priliku realizirati svoj program na sceni Kazališta KNAP.

Ovime Centar KNAP aktivno podržava nezavisnu scenu, djeluje na obogaćivanje kulture u zajednici i u Gradu Zagrebu općenito, na afirmaciji umjetnika i kazališnog stvaralaštva te na stvaranju novih i njegovanju postojećih publika.

Javni poziv obuhvaća 3 kategorije organizacija i umjetnika:

 1. Umjetničke organizacije i umjetnici s predstavama neprofitnog karaktera koji traže prostor za igranje
 2. Komercijalne produkcije i umjetnici s gotovim predstavama koji traže prostor za igranje
 3. Umjetničke organizacije i umjetnici koje traže prostor za probe i premijeru

UVJETI PRIJAVA

KATEGORIJA 1: Umjetničke organizacije i umjetnici s predstavama neprofitnog karaktera koji traže prostor za igranje

Prijaviti se mogu nezavisne umjetničke organizacije i umjetnici koje imaju izvedbene projekte neprofitnog karaktera, a u potrazi su za prostorom za igranje. Kroz KNAP+ platformu odabranim umjetničkim organizacijama i umjetnicima omogućit ćemo igranje na sceni Kazališta KNAP, prema terminskim i tehničkim mogućnostima i uvjetima koji se ugovaraju individualno nakon zatvaranja javnog poziva.

Promidžbu na sebe preuzima sama umjetnička organizacija ili umjetnik, dok KNAP daje prostor i tehničku podršku.

Za prijavu je potrebno poslati:

 • informacije o nositelju programa
 • naziv programa i popis autorskog/kreativnog tima
 • opis izvedbenog projekta + dostupni materijali (foto, video, kritike…)
 • scenski i tehnički zahtjevi
 • ciljana publika i procjena broja gledatelja
 • planirane promidžbene aktivnosti
 • terminski plan

Prijave se šalju na e-mail: kazaliste@knap.hr.

Predmet e-maila treba uključivati naznaku: ZA NATJEČAJ KNAP+ KATEGORIJA 1 – Naziv umjetničke organizacije ili umjetnika

KATEGORIJA 2: Komercijalne produkcije i umjetnici s gotovim predstavama koji traže prostor za igranje

Prijaviti se mogu komercijalne produkcije i umjetnici koji imaju gotovu predstavu ili predstave, a u potrazi su za prostorom za komercijalno igranje. Kroz KNAP+ platformu odabranim produkcijama omogućit ćemo igranje na sceni Kazališta KNAP, prema terminskim i tehničkim mogućnostima i uvjetima koji se ugovaraju individualno s odabranim produkcijama.

Promidžbu i prodaju na sebe preuzima sama produkcija, dok KNAP daje prostor, tehničku podršku i sustav prodaje ulaznica. Moguće je prijaviti više predstava iste produkcije/umjetnika.

Za prijavu je potrebno poslati:

 • informacije o nositelju produkcije
 • naziv projekta/projekata i popis autorskog/kreativnog tima
 • opis kazališnog projekta ili više njih + dostupni materijali (foto, video, kritike…)
 • scenski i tehnički zahtjevi
 • ciljana publika i procjena broja gledatelja
 • planirane promidžbene aktivnosti
 • očekivani termini izvedbi (informativno, raspored se slaže u skladu s mogućnostima KNAP-a)

Prijave se šalju na e-mail: kazaliste@knap.hr.

Predmet e-maila treba uključivati naznaku: ZA NATJEČAJ KNAP+ KATEGORIJA 2 – Naziv produkcije ili umjetnika

KATEGORIJA 3: Umjetničke organizacije i umjetnici koje traže prostor za probe i premijeru

Prijaviti se mogu nezavisne umjetničke organizacije i umjetnici koji su u pretprodukcijskoj fazi i tek namjeravaju postaviti predstavu. Prijaviti se mogu komercijalni i nekomercijalni projekti. KNAP će osigurati prostor za probe, prema svojim terminskim i tehničkim mogućnostima, nekoliko proba na sceni uoči premijere, te termin za premijernu izvedbu.

Kod premijerne izvedbe, promidžbu i eventualnu prodaju na sebe preuzima sama umjetnička organizacija ili umjetnik, dok KNAP daje prostor i sustav prodaje ulaznica. Moguće je prijaviti samo jednu predstavu produkcije/umjetnika.

U slučaju da umjetnička organizacija / umjetnik nakon premijere žele nastaviti suradnju s KNAP-om, a uz suglasnost KNAP-a, suradnja se ugovorno može nastaviti kroz daljnje igranje predstave u sklopu platforme KNAP+.

Za prijavu je potrebno poslati:

 • informacije o nositelju programa
 • naziv projekta i popis autorskog/kreativnog tima
 • detaljan opis kazališnog projekta
 • scenski i tehnički zahtjevi
 • ciljana publika i procjena broja gledatelja
 • planirane promidžbene aktivnosti
 • očekivani termini proba i premijere (informativno, raspored se slaže u skladu s mogućnostima KNAP-a)

Prijave se šalju na e-mail: kazaliste@knap.hr.

Predmet e-maila treba uključivati naznaku: ZA NATJEČAJ KNAP+ KATEGORIJA 3 – Naziv umjetničke organizacije ili umjetnika

NAPOMENE:

Kod kategorija 1 i 2 s odabranim umjetničkim organizacijama, produkcijama ili umjetnicima potpisuje se sporazum ili ugovor za kalendarsku godinu 2024. Za kategoriju 3 s odabranim umjetničkim organizacijama ili umjetnicima potpisuje se sporazum ili ugovor na razdoblje od početka proba do premijerne izvedbe.

Sve umjetničke organizacije, produkcije i umjetnici trebaju imati svoje tehničko osoblje.

Cijene ulaznica za komercijalne predstave u sklopu platforme KNAP+ definirane su Odlukom koja se može pronaći na internetskoj stranici Centra KNAP.

Suradnja u sklopu platforme KNAP+ organizacijama i umjetnicima ne uvjetuje igranje isključivo na sceni KNAP-a.